Metoodika

Nagu õpetajad kogu maailmas, järgime ka meie kommunikatiivse keeleõpetuse (CLT – Communicative Language Teaching) põhimõtteid, mida tuntakse ka kui kommunikatiivset lähenemist (CA – Communicative Approach).

CLT töötas Euroopa Nõukogu välja 1970. a.

See metoodika on üks uuemaid ja kogunud eri meetoditest kokku kõik parimad õpetamistehnikad. CLT on valikutel põhinev meetod. See mitte ei anna niivõrd teadmisi keele kohta, kuivõrd õpetab keelt. Koolituse käigus mängitakse sageli läbi reaalsest elust võetud olukordi, mis aitavad õppijal suhtlemisoskusi parandada. Keeleline täpsus pole kommunikatiivse meetodi juures kõige olulisem aspekt.

Õpetajad ei nõua, et õppijad tunneksid eksimatult nimisõnu, tegusõnu või grammatilisi konstruktsioone.

Selle asemel aitavad nad õppuritel hästi võõrkeelt omandada, rakendades tunnis PPP-põhimõtet: presentatsioon (esitlus), praktika, produtseerimine (loomine/tekitamine/tootmine).

Õpetajad esitlevad keelt igapäevaste olukordade kaudu, annavad õppijatele struktureeritud situatsioonidialoogides aega keelt praktiseerida ja võimaldavad neil seejärel keelt luua/tekitada/toota. Keele tootmise etapis saavad õppijad keelt iseseisvalt kasutada.

Mitte väga kaua aega tagasi toodi CLT-metoodikasse ka grammatika, nii et õpetajad saavad olulisi grammatikateemasid oma tundidesse põimida. Tundide keskmes on õppija ning õpetaja pole muud kui teejuht ja juhendaja.

Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter