Kvaliteedi tagamine

1. Üldsätted

1.1. Muttik OÜ (reg. kood 14155284) juhatuse poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Pleasant English Huvikool.

1.2. Muttik OÜ korraldab täienduskoolitust keeleõppe valdkonnas (Majandustegevusteate number: 217964).

2. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Pleasant English Huvikool kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus.

2.2. Pleasant English Huvikool õpetajad osalevad täiendkoolitustel, täiendavad end erialast kirjandust lugedes.

2.3. Õpetajate töö tulemust hinnatakse klientide suulise ja/või kirjaliku tagasiside alusel.

3. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Pleasant English Huvikool õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010) ja Täienduskoolituse standardist (https://www.riigiteataja.ee/akt/111112016002)

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Pleasant English Huvikool kasutab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavat büroopinda.

4.2. Õpperuumid on varustatud kaasaegse tehnikaga

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Kursuse lõpul annavad õppijad vabas vormis kirjalikku tagasisidet koolituse kohta.

5.2. Saadud tagasisideavaldused tehakse õpetajatele teatavaks, analüüsitakse ning see on aluseks koolitustegevuse töö paremaks muutmisel (kvaliteedi tõstmisel).

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Võtke meiega ühendust
Liikuri tn. 50, Tallinn, Eesti
+372 55 65 92 35
Tunnid toimuvad E-P 8:00-21:00
Administratsioon: E-R 10:00-17:00
Newsletter